Poesías
 
  Poesía "Luceros" de Candy Santana 2011  
  Poesía "Sueños son" de Candy Santana 2011  
  Poesía "Tal vez" de Jorge Daniel Voz de Candy Santana 2021  
  Poesía "Al-amanecer" de Jorge Daniel Voz de Candy Santana 2021  
  Poesía "Para-tu-soledad" de Jorge Daniel Voz de Candy Santana 2021